Komunikat w sprawie wdrożenia RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”), dotyczącej ochrony danych, w tym dniu wchodzą także w życie przepisy Ustawy wprowadzającej RODO – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

Celem zachowania zgodności z przepisami RODO stworzyliśmy Regulamin oraz związaną z nim Politykę prywatności. Polityka prywatności wprowadzona została aby dać Tobie pełną wiedzę wraz z komfortem w korzystaniu ze Sklepu Internetowego mguide.eu celem jasnego i przejrzystego przekazania Tobie informacji dotyczących tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane osobowe, podzieliliśmy Politykę prywatności na kilka rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych możemy posiadać i w jaki sposób je wykorzystywać. Znajdziesz tam również informację o posiadanych przez ciebie uprawnieniach, np. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania.

Zalecamy zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, w których to opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkowników Sklepu internetowego oraz z poniższymi informacjami przed przejściem do Sklepu internetowego. Klikając przycisk „zgadzam się” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej, w tym przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie ze Sklepu internetowego mguide.eu powoduje automatyczne przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies, a tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez Ciebie z Sklepu internetowego mguide.eu oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies (np. numeru IP na naszych urządzeniach) w celach misji edukacyjnej i w celach marketingowych, w tym na dokonywanie agregacji profilowania i w celach analitycznych przez Administratora oraz przez Zaufanych Partnerów.

Jeżeli korzystasz z naszego Sklepu internetowego mguide.eu i nie dokonasz samodzielnie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies (np. nie zablokujesz ich) oznaczać będzie, iż będą one automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszego Serwisu. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak możesz zarządzać plikami cookies oraz jak je zablokować, jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas lub przez naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości to skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Sprzedawca, tj. Mexpo Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdańsk, NIP: 5862383378, REGON: 522801670, KRS: 0000984479. W celu profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności Sklepu internetowego mguide.eu posługujemy się zaufanymi dostawcami. Wszystkie Twoje dane są zabezpieczone i przechowywane na serwerach naszego Zaufanego Partnera, którym jest Nazwa.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Aby zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z uprawnień związanych z tym przetwarzaniem. W przypadku chęci skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych prosimy o skorzystanie z danych korespondencyjnych wskazanych poniżej:
e-mail: ido@mguide.eu
adres korespondencyjny: ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia.

Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, podane lub pozostawione nam przez Ciebie w ramach korzystania z możliwości oferowanych przez Sklepu Internetowy mguide.eu, w tym dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na stronach Sklepu Internetowego mguide.eu.

Dane te, to przede wszystkim dane niezbędne do umożliwienia Tobie korzystania z wszystkich możliwości Sklepu internetowego mguide.eu, w tym dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży bądź świadczonych w ramach Sklepu internetowego usług oraz realizacji zamówień w ramach Sklepu Internetowego mguide.eu: imię i nazwisko, kraj pochodzenia, adres dostawy, dane potrzebne do wystawienia faktury, adres e-mail, numer telefonu, adres IP reasumując są to dane podawane nam w ramach formularzy i okien dostępnych w naszym Sklepie internetowym podczas procesu zamówienia oraz korzystania z Usług dostępnych w Sklepie internetowym, jak również dane pozostawione przez Ciebie podczas poruszania się po naszym Sklepie Internetowym, tj. te pozostawione przez Ciebie w tzw. ciasteczkach (plikach cookies), np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę Sklepu Internetowego mguide.eu i kiedy oraz z jakimi treściami udostępnianymi przez Sklep Internetowy mguide.eu się zapoznawałeś.

Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z Sklepu internetowego mguide.eu w tym przy zawieraniu Umowy Sprzedaży oraz podczas korzystania z pozostałych naszych Usług wystąpią, co do zasady trzy z nich.

Po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe celem wykonania zawieranych z Tobą umów sprzedaży, oraz świadczonych Usług, w tym m.in. abyś mógł skorzystać z naszej oferty oraz naszych Usług i abyśmy my mogli przedmiot zgodnie z zawartą umową Tobie świadczyć. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient/Usługobiorca/, czyli Ty. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów sprzedaży oraz umów o świadczenie Usług zawieranych przez Ciebie podczas korzystania z Sklepu Internetowego mguide.eu w pełni, jak również korzystania przez Ciebie z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym mguide.eu bez podawania niektórych danych osobowych, tj. danych osobowych nie prowadzących do zawarcia umowy (korzystanie ze Sklepu Internetowego stanowi zawarcie umowy, której treść określa Regulamin), w tym także rozpatrywanie reklamacji, dopasowywania Usług oraz oferowanych przez nas produktów do Twoich potrzeb, analizowanie i udoskonalenie Produktów oraz dopasowywanie Usług dostępnych w Sklepie Internetowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa oferowanej w Sklepie Internetowym możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia na Twoją rzecz Usług.

Po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe celem zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści oferowanych przez nas w ramach Sklepu Internetowego mguide.eu Usług (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Sprzedawcę), czyli przez nas. Posiadany przez nas prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania zawartości Sklepu internetowego do preferencji Klientów/Usługobiorców oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także konieczności tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inny Klienci/Usługobiorcy korzystacie ze Sklepu Internetowego i na tej podstawie, m.in. przygotowywać takie treści, i w takiej formie, które cieszą się największym zainteresowaniem lub na które jest największe zapotrzebowanie.

Po trzecie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia misji edukacyjnej przez formy marketingu dotyczącego oferowanych przez nas produktów i Usług naszych lub naszych Zaufanych partnerów (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach misji edukacyjnej i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przechowywane Przez okres trwania umowy Sprzedaży bądź umowy o świadczenie Usług oraz po zakończeniu trwania tych umów, w celu pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań, z nich wynikających, do czasu upływu, wskazanego w obowiązujących przepisach terminu przedawnienia roszczeń z tych umów, przysługujących zarówno Sprzedawcy (Administratorowi danych), jak i Klientowi/Usługobiorcy, a w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów (obecnie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu Sprzedaży bądź świadczonych na Państwa rzecz Usług).

Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

Również skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie będziemy przekazywać Twoich danych, nie będziemy ich sprzedawać ani wymieniać się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane będą przekazywane jedynie naszym Zaufanym Partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. pośredniczącym sprzedawcom, dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) będą używane tylko do realizacji zawartej z Tobą Umowy Sprzedaży oraz świadczenia Tobie naszych Usług lub wykonywania zawartych z Tobą umów (np. odbiór sprzętu czy obsługa płatności). Przy czym Zaufani Partnerzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką Prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw do przetwarzania danych oraz wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych. Masz także uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób. Jak skorzystać ze swoich praw opisujemy w Polityce prywatności.

Telefon WhatsApp Email